Privacy

Stichting Friends at Home, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

 

We vinden uw privacy erg belangrijk en zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die u met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Hebt u hier vragen over, dan helpen we u graag!

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Friends at Home verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van de inschrijfformulieren op onze website en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij op die manier verwerken:

 

 • Voor- en achternaam
 • Voorletters
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en/of telefonisch
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stichtingfriendsathome.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Stichting Friends at Home verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om te kunnen reageren op uw informatieverzoeken en te kunnen corresponderen indien gewenst of noodzakelijk.
 • Stichting Friends at Home verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Friends at Home neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Hebt u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met info@stichtingfriendsathome.nl

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Friends at Home verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Friends at Home uitsluitend technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Bij het bezoeken van onze website wordt er niet om gevraagd. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Friends at Home en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

Beveiliging persoonsgegevens: Vragen en contact
Stichting Friends at Home neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij hopen dat u onze zorgvuldig opgestelde privacy- en cookiebeleid vertrouwt en ons toestemming geeft om uw gegevens te mogen verwerken. Als u vragen heeft over dit privacy- en cookiebeleid, kunt u contact opnemen met Stichting Friends At Home. Ook als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@stichtingfriendsathome.nl

 

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid
Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Het is daarom raadzaam om deze pagina met onze privacyverklaring en ons cookiebeleid regelmatig te raadplegen.

 

Versie Juni 2022.

error: Content is protected !!