Ons aanbod

Alle jongeren komen bij de dagbesteding thuis in onze locatie in het gooi, welke huiselijk en warm is ingericht. Speciaal uitgezocht om onze jongeren de verbinding met de natuur te bieden en veilig buitenactiviteiten te organiseren. De locatie biedt een beschermende omgeving met alle voorzieningen die deze jongeren met een verstandelijke beperking nodig hebben. In de twee ruime huiskamers worden in klassikaal verband diverse thema’s behandeld die het begripsvermogen van de jongeren stimuleert. Het aansluitende gymlokaal en het buitenterrein bieden ruimte voor de recreatieve sport- spel- en educatieve activiteiten die de vaardigheden van de jongeren ontwikkelen of op peil houden.

Voor de incidentele logeeropvang hebben we 1 ingerichte slaapkamer. Ook is er een snuffelhoek, vergaderruimte, keuken met keukenapparatuur en voldoende toiletten en douches. Hygiëne staat bij ons hoog in het vaandel, daarom wordt de hele locatie regelmatig volledig gereinigd.

Nieuwsgierig? Kom gerust eens kijken.

Onze dagbesteding

Onze dagbesteding, verlengde dag- en incidentele logeeropvang

Bij Friends at Home gaat het programma van de dagbesteding samen met de huiselijke sfeer waarin we gezamenlijk eten, drinken en rusten. Elke dag behandelen we klassikaal een thema en gaan we actief aan de slag met sport en spel. Thema’s die onder andere behandeld worden zijn het gebruik van zintuigen.

Een ander onderdeel van de dag is de sport- en spelactiviteit. Dat vindt afwisselend plaats in de grote huiskamer, het gymlokaal of de buitenlocatie. De vaste begeleider van uw kind, zorgt er voor dat de afgesproken zorg op maat en doelstellingen worden gedaan, zoals die zijn vastgelegd in het clientvolgsysteem.

We bieden zinvolle en belevingsgerichte dagbesteding met activiteiten die gericht zijn op het stimuleren, behouden en/of de ontwikkelen van vaardigheden en rekening houdt met het begripsvermogen van de jongeren. Ons doel is dat wat ooit geleerd is, actief wordt bijgehouden, bewaard blijft en wij gaan er van uit dat een leerplafond nooit bereikt is. Ieder stapje vooruit is meegenomen. Vandaar ook de benaming zinvolle dagbesteding.

Daarnaast bieden we dagelijks recreatieve, sportieve en ontspannende activiteiten. Hierbij kijken we naar wat de jongere kan, wil en welke ondersteuning voor hem of haar gevraagd wordt. Het grotere doel is persoonlijke aandacht en zorg, waardoor je lekker in je vel zit, plezier in het leven hebt en waardoor je je vaardigheden verder kunt ontwikkelen.

Activiteiten die op de dagbesteding gedaan worden

Bij Friends at Home gaat het programma van de dagbesteding samen met de huiselijke sfeer waarin we gezamenlijk eten, drinken en rusten. De jongeren komen tussen 08.30 en 09.00 uur binnen en kunnen tussen 17.00 en 17.30 uur opgehaald worden.

Onze educatiemethode is thematisch, elk thema duurt gemiddeld 1 a 2 weken, zodat herhaling en inoefening mogelijk is. Het brein blijft geprikkeld. Thema’s die onder andere behandeld worden zijn de seizoenen, feesten, mijn lijf, mijn huis, mijn familie, dieren, koken/bakken, natuur, verkeer/vervoer, boeken.

De dagstructuur wordt duidelijk aangegeven middels dagritme picto’s, zodat de jongeren weten wat ze die dag gaan doen. Het ritme houden we dagelijks zoveel mogelijk hetzelfde, zodat er rust, houvast en voorspelbaarheid is. Iedere ochtend wordt het lesprogramma gestart in het educatie lokaal, met ontdekken en spelen met sensorisch materialen, educatieve spellen, het onderhouden van basiskennis en woordenschat (middels concreet materiaal en educatieve filmpjes), het luisteren en maken van muziek en zang en zullen de jongeren creatief bezig zijn.

Onze begeleiders dagen je kind uit mee te doen. Ze begeleiden hun gesproken taal met globaal gebaren, picto kaarten en eventueel een spraakcomputer. Ze zijn getraind in het “lezen” van een non-communicatief persoon.

“Ik zet me graag in voor de kinderen en wil het beste uit ze halen.” Leerkracht ZMLK en intern begeleider

De middag staat merendeels in het teken van sport- en beweegactiviteiten.

Dat vindt afwisselend plaats in de grote huiskamer, het gymlokaal of op een buitenlocatie. Voorbeelden hiervan zijn: wandelen, fietsen op duo-fietsen, werken in de moestuin, knuffelen met de dieren, badmintonnen met ballonnen, voetballen, trampolinespringen, schommelen, steppen, theater, muziek, dans, snoezelen, ontspannen en incidenteel: zwemmen, bowlen, paardrijden, ballenbak etc.

Incidentele logeeropvang met dagbesteding

Soms rust nodig voor uw kind of voor uzelf? Heeft uw kind een beperking en veel zorg en aandacht van u nodig?
Logeeropvang (24 uur) met dagbesteding (9:00 - 18:00), avond en nacht (18:00 -09:00).

Wat is logeeropvang
Logeren voor kinderen met een verstandelijke beperking. Wij kunnen door de dagbesteding zien of uw kind past in de opvang voor incidentele logeeropvang. Bijvoorbeeld in het weekend of doordeweeks mogelijk. Hulpverleners nemen een tijdje de zorg van uw kind over. Uw kind krijgt zorg, maaltijden en professionele hulp. Logeeropvang voor kinderen met ADHD en/of autisme. Er is een duidelijke structuur, vaste regels en een vast dagprogramma.

Uitgangspunten bij logeren
Logeeropvang duurt 24 uur. Bij de vergoeding voor logeeropvang is alles inbegrepen. Dus alle zorg die uw kind nodig heeft, maar bijvoorbeeld ook huur van de locatie, eten en drinken. De vergoeding van logeeropvang (particulier) of logeeropvang voor jeugd kan betaald worden vanuit de Jeugdwet, de Wet langdurige zorg (PGB) of de Zorgverzekeringswet.

Zorgplan cliënt en zorgprofiel

We bepalen met elk kind op maat wat het kind kan halen in te realiseren doelstellingen. Deze leggen we vast in een clientvolgsysteem. Alles te volgen, wat ze gedaan hebben, wat ze kunnen, wie ze begeleid heeft etc wordt gebruikt bij de individuele oudergesprekken.

De jongeren die op de dagbesteding komen staan bij ons centraal. Wat zijn de talenten, krachten, beperkingen en wat is de behoefte van de jongere en/of zijn ouders of begeleiders. Na een uitgebreide intake bepalen we samen met u als ouder of begeleider wat uw kind kan en zou kunnen halen. Deze doelstellingen leggen we vast in een clientvolgsysteem, waarin u als ouder alles kunt volgen; welke activiteiten heeft uw kind gedaan, wat heeft uw kind daarin bereikt, wie heeft uw kind begeleid. Het clientvolgsysteem wordt gebruikt bij de individuele oudergesprekken die elke maand plaatsvinden.

Dit leggen we vast in een officieel jaarlijks op te stellen en evalueren document, het zorgplan van uw kind. Hierin heeft u als ouder invloed en kunt u aanvullen; welke afspraken zijn er, welke zorg is er nodig, welke vrijheidsbeperkingen zijn er.

De vaste persoonlijk begeleider van uw kind, zorgt er voor dat de afgesproken zorg op maat en doelstellingen gewaarborgd zijn. Hij of zij is uw aanspreekpunt, stelt het jaarlijkse zorgplan met doelen op en evalueert dit jaarlijks.

Daarnaast zullen wij een cliëntvolgsysteem bijhouden, gebaseerd op doelen op het gebied van taal/communicatie, rekenen, sociaal emotionele ontwikkeling, beweging, praktische redzaamheid. Wat heeft uw kind daarin bereikt, wat slaat aan en heeft z’n interesse, waarin gaat uw kind vooruit of achteruit.

Het cliëntvolgsysteem wordt gebruikt bij de individuele oudergesprekken die een aantal keer per jaar plaatsvinden.

Wat verwachten wij van ouders/verzorgers?

Als ouder kun je een actieve rol spelen bij Friends at Home: in de zin van overleggen en vergaderen, evalueren van de gang van zaken en het aanpassen van huisregels daar waar nodig. Ook wat betreft hand- en spandiensten, zoals incidenteel vervoer en klussen in en om het huis.

 

Voorwaarden cliënt:

  1. Je bent als je bij ons start tussen de 16 en 25 jaar oud
  2. Je hebt een WLZ indicatie
  3. Je hebt een ZZP of VG indicatie 6,7,8
  4. Je hebt een indicatie voor logeren en zorg

 

Tijdens het vrijblijvende intakegesprek wordt bekeken of wij de juiste zorg op maat kunnen bieden voor je kind.

We zijn er ook voor de ouders/begeleiders van deze jongeren. Als ouder/begeleider kunt u bij ons niet alleen terecht voor de opvang van én met uw kind, maar ook voor advies en begeleiding met het zorg op maat traject en het financiële proces hierin.

 

Friends at Home wil graag warm contact onderhouden met ouders en verzorgers. Een adviseur zorgbemiddelaar staat voor u klaar om u te helpen met eventuele vragen. Uiteraard met waarborging van de privacy conform de geldende wettelijke regels.

 

Friends At Home werkt graag samen met organisaties en instellingen voor deze doelgroep. Is uw organisatie of instelling op zoek naar middelen, opvang of begeleiding voor één van de eigen cliënten? Dan staan we daar voor open en kijken we graag samen naar de mogelijkheden.

Kosten

Onze dagbesteding en 24 uurs logeeropvang kunt u op verschillende manieren bekostigen. De zorg en ondersteuning voor uw jongere kunt u inkopen met het persoonsgebonden budget (pgb) of een ondersteuning in natura; de instelling levert dan de zorg. Het kan hierbij gaan om:

  • Wmo-ondersteuning; hulp in het dagelijks leven
  • Langdurige zorg thuis (Wlz); dit is mogelijk als u 24 uur per dag zorg of toezicht nodig heeft

Betaalt u liever rechtstreeks, dan zijn de kosten:

  • € 158,00 per dag (dagbesteding 9 uur)
  • € 298,00 per dag (inclusief dagbesteding en logeeropvang 24 uur)

U ontvangt hiervoor van ons maandelijks een factuur.

Je kind aanmelden

Zie je het zitten voor jouw kind om zich te ontwikkelen in de gezellige huiselijke sfeer bij ons huis? Aanmelden kun je met onderstaand formulier. Na ontvangst nemen wij contact met u op om een afspraak te maken voor een intakegesprek. In dit gesprek bepalen we samen wat een geschikte vorm van dagbesteding is voor jouw kind.

Stap 1: Intakegesprek
Eerst wordt er een telefonische afspraak gemaakt met de ouders/vertegenwoordigers, eventueel gevolgd door een persoonlijk gesprek met de coördinator.

Stap 2: Profielschets
Daarna vullen de ouders/vertegenwoordigers een aanmeldformulier met profielschets van de kandidaat-jongere in.

Stap 3: Commissie Zorg
De inhoud van dat aanmeldformulier wordt besproken door de Commissie “Zorg”.

Stap 4: Besluit
De Commissie “Zorg” besluit of de kandidaat-jongere aansluit bij de zorg-mogelijkheden en andere jongeren van Friends at Home.

Stap 5: Overeenkomst
Is het besluit positief, dan wordt het overeenkomstformulier ingevuld en ondertekend door ouders/verzorgers van de jonger.

Stap 6: Financiële bijdrage
Door het ondertekenen van die overeenkomst gaan zij akkoord met het doen van de eenmalige financiële bijdrage en deelname aan de gezamenlijke spaarregeling.

error: Content is protected !!