De organisatie; Stichting Friends at Home

Wij zijn in de opbouw van een prachtige, rustige en ruime locatie voor onze speciale kinderen die een kleinschalige en zinvolle dagbesteding nodig hebben met een vast team aan begeleiders, verzorgers en stabiele factoren, structuur en ritme. Onze deelnemers zijn jongeren met een verstandelijke beperking die continue zorg en begeleiding nodig hebben om een fijn en stimulerend leven te kunnen leiden. Wij bieden zinvolle dagbesteding, sport en recreatie, verlengde dag en incidentele logeeropvang.

Iedereen wil er toe doen, zinvol zijn en heeft recht op aandacht. Persoonlijke aandacht waardoor je lekker in je vel zit, plezier in het leven hebt en waardoor je persoonlijke vaardigheden verder kunt ontwikkelen. Wij van Friends At home zijn er voor jongeren tussen de 16-25 jaar met een geestelijke en/of verstandelijke beperking en willen dat elke jongere die bij ons komt zich thuis voelt. Daarom is onze opvang kleinschalig met maximaal zes jongeren per dag en met één op één begeleiding. We bieden zinvolle dagbesteding en logeermogelijkheden met recreatieve, sportieve, spel en educatieve activiteiten die gericht zijn op het stimuleren, behouden en/of de ontwikkelen van vaardigheden en het begripsvermogen van de jongeren. Hierbij kijken we naar wat de jongere kan, wil en welke ondersteuning voor hem of haar gevraagd wordt. De jongere krijgt zorg op maat met de focus op de leerroute waar hij of zij in zit. (leerroute 1, 2 en 3).

Voor wie?

De focus bij Friends at Home ligt op het individu. Iedere jongere krijgt zorg en begeleiding op maat. Al is iedereen verschillend, ieder mens heeft wensen en behoeften: liefde, aandacht en veiligheid nodig. Daarom stellen wij deze groep heel zorgvuldig samen.

 • Ouders van jongeren met een verstandelijke beperking
 • Zorgverleners (via andere organisaties, ambulante begeleiders)
 • Mentoren, curatorschap, PGB zorgaanbieders
 • ZMLK scholen (uitstroom na 16 en/of 18 jaar)

Jongeren met een geestelijke en/of verstandelijke beperking tussen de 16-25 jaar zijn bij Friends At Home welkom. Het gaat hier om jongeren met een IQ tussen de 20 en 50, waardoor ze niet kunnen werken en voor wie een grote organisatie met dagbesteding niet geschikt is.

We zijn er ook voor de ouders en/of begeleiders van deze jongeren. Als ouder/begeleider kunt u bij ons niet alleen terecht voor de opvang van én met uw kind, maar ook voor advies en begeleiding met het zorg op maat traject en het financiële proces hierin. Een adviseur zorgbemiddelaar staat voor u klaar om u te helpen met bijvoorbeeld uw WMO-aanvraag. Uiteraard met waarborging van de privacy conform de geldende wettelijke regels. 

Friends At Home werkt graag samen met organisaties en instellingen voor deze doelgroep.

Is uw organisatie of instelling op zoek naar middelen, opvang of begeleiding voor één van de eigen cliënten? Dan staan we daar voor open en kijken we graag samen naar de mogelijkheden..
Wij houden rekening met ieders eigenheid en behoefte. We bieden een veelheid aan activiteiten die aansluiten bij onze jongeren en een fijne balans bieden tussen plezier en stimulatie.

 • Wij zijn kleinschalig met maximaal zes jongeren per dag en met ervaren, professionele en veelal individuele begeleiding.
 • Het is lastig een fijne en veilige plek te vinden, waar je zorgintensieve kind centraal staat, er toe doet, waar ze voldoende aandacht op maat krijgt. Wij willen dat elke jongere die bij ons komt zich thuis voelt en zich ontspannen en veilig voelt. Wij vinden het van belang dat door onze professionals wordt aangesloten op hun mogelijkheden en onmogelijkheden. Gezonde voeding, dagelijks bewegen en extra zintuiglijke stimulans zijn belangrijke standaarden in ons aanbod.
 • Verzorging: Een vast team van ervaren- en professionele medewerkers zal de jongeren ondersteunen en begeleiden met hun activiteiten. Elke jongere heeft een persoonlijk begeleider.

Over ons

We hebben Friends At Home opgezet (2021) als alternatief voor reguliere dagbesteding. Als ouders van een kind met een verstandelijke beperking willen we graag dat het kind zich zo goed en zo ver mogelijk kan ontwikkelen of prikkelen, hoe minimaal dat ook is. In de praktijk vonden we die mogelijkheden niet of te weinig binnen het aanbod dat er is voor kinderen die meer nodig hebben of niet mee kunnen komen in grotere organisaties en met de reguliere dagbesteding.

Er zijn teveel jongeren met een verstandelijke beperking die meer zouden kunnen met de juiste begeleiding in een omgeving waar ze zich vertrouwd en prettig voelen. Friends At Home is dus opgezet om deze jongeren de kans te bieden zich (verder) te ontwikkelen in een huiselijke veilige omgeving.

Bestuur

 • Marc Sedney, secretaris/penningmeester/interim voorzitter
 • Nancy Ilcken, voorzitter

Onze medewerkers

 • Priscilla, SPH opleiding en 14 jaar ervaring
 • Margreet en Cheryda
 • Jeanine, Leerkracht ZMLK en intern begeleider

Onze medewerkers denken in dezelfde missie en visie als de stichting. Zij zijn coronaproof en zijn deskundig op meerdere gebieden. Wij werken met verschillende gediplomeerde (MBO en HBO SPH/SPW) medewerkers en vrijwilligers die garant staan voor de beste zorg, begeleiding en advies. Alle medewerkers hebben een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) en zijn in het bezit van een EHBO-diploma.

Anbi keurmerk

Wij zijn trots op onze ANBI-status. Dat is een officiële erkenning voor goede doelen, zodat je zeker weet dat er geen geld aan de strijkstok blijft hangen. En je mag jouw donatie (onder bepaalde voorwaarden) aftrekken van de belasting. Jouw donatie wordt gebruikt om projecten te realiseren.

Ons beleid

Beleidsplan en statutaire doelen
Friends At Home is een stichting als rechtspersoon. Onze stichting biedt zorg, logeeropvang en kleinschalige dagbesteding aan jongeren vanaf 16 jaar met geestelijke en/of verstandelijke beperking. Dit doen wij met behulp van donaties en giften van hoofdzakelijk particulieren en bedrijven. Doordat de stichting uitgaat van een door de belastingdienst verstrekt ANBI keurmerk, kunnen particulieren en bedrijven schenkingen en giften doneren boven de wettelijke drempel.

Beloningsbeleid
De bestuursleden van Friends At Home doen geheel vrijwillig en met passie hun taken en werkzaamheden voor de stichting. Zij ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden. De bestuursleden doneren tevens een bijdrage. De medewerkers in dienst van de stichting ontvangen een vergoeding in de vorm van salaris conform de CAO Zorg en Welzijn of hebben een zorgcontract via PGB. Stichting Friends At Home heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen.

Activiteiten bestuur
Vergaderen:
Het bestuur komt minimaal éénmaal per jaar samen voor een bestuursvergadering. Hiervan worden notulen opgemaakt. Streven is om 1 keer per maand voortgangsoverleggen te doen

 • een verslag van de uitgeoefende activiteiten
 • een financiële verantwoording

 

Het verzorgen en begeleiden van cliënten:

 • Het nastreven van het algemeen nut beoogde doel; een kleinschalige dagbesteding en logeeropvang voor geestelijk en/of verstandelijke kinderen van 16 jaar en ouder

 

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:

 • Het opzetten en begeleiden van projecten, leiding en sturing geven aan de dagelijkse operationele gang van zaken, personeelsmanagement,
 • Beheer van huisvesting, beheer van de financiën, de dagelijkse administratie en ICT automatisering,
 • Bemiddeling en bewaken van de doelen voor de stichting en het selecteren van bestemmingsdoeleinden uit de financiële middelen ten behoeve van de stichting en haar cliënten
error: Content is protected !!