Friends at Home

Particuliere organisatie voor zorg, kleinschalige dagbesteding en incidentele logeeropvang voor jongeren met een verstandelijke beperking van 16 jaar en ouder.

Wie zijn wij?

Wij hebben een prachtige, rustige en ruime locatie voor onze speciale kinderen die een kleinschalige en zinvolle dagbesteding nodig hebben met een vast team aan begeleiders, verzorgers en stabiele factoren, structuur en ritme. Onze deelnemers zijn jongeren met een verstandelijke beperking die continue zorg en begeleiding nodig hebben om een fijn en stimulerend leven te kunnen leiden. Wij bieden zinvolle dagbesteding, sport en recreatie, verlengde dag en incidentele logeeropvang.

Voor wie?

De focus bij Friends at Home ligt op het individu. Iedere jongere krijgt zorg en begeleiding op maat. Al is iedereen verschillend, ieder mens heeft wensen en behoeften: liefde, aandacht en veiligheid nodig. Daarom stellen wij deze groep heel zorgvuldig samen.

 • Ouders van jongeren met een verstandelijke beperking
 • Zorgverleners (via andere organisaties, ambulante begeleiders)
 • Mentoren, curatorschap, PGB zorgaanbieders
 • ZMLK scholen (uitstroom na 16 en/of 18 jaar)

Jongeren met een geestelijke en/of verstandelijke beperking tussen de 16-25 jaar zijn bij Friends At Home welkom. Het gaat hier om jongeren met een IQ tussen de 20 en 50, waardoor ze niet kunnen werken en voor wie een grote organisatie met dagbesteding niet geschikt is.

Over ons

We hebben Friends At Home opgezet (2021) als alternatief voor reguliere dagbesteding. Als ouders van een kind met een verstandelijke beperking willen we graag dat het kind zich zo goed en zo ver mogelijk kan ontwikkelen of prikkelen, hoe minimaal dat ook is. In de praktijk vonden we die mogelijkheden niet of te weinig binnen het aanbod dat er is voor kinderen die meer nodig hebben of niet mee kunnen komen in grotere organisaties en met de reguliere dagbesteding.

Aanbod

Alle jongeren komen bij de dagbesteding thuis in onze locatie in het Gooi, welke huiselijk en warm is ingericht. Speciaal uitgezocht om onze jongeren de verbinding met de natuur te bieden en veilig buitenactiviteiten te organiseren. De locatie biedt een beschermende omgeving met alle voorzieningen die deze jongeren met een verstandelijke beperking nodig hebben.

Onze dagbesteding, verlengde dag- en incidentele logeeropvang

Bij Friends at Home gaat het programma van de dagbesteding samen met de huiselijke sfeer waarin we gezamenlijk eten, drinken en rusten. Elke dag behandelen we klassikaal een thema en gaan we actief aan de slag met sport en spel. Thema’s die onder andere behandeld worden zijn het gebruik van zintuigen. Denk hierbij aan het voelen van verschillende soorten aarde of het proeven van producten met verschillende smaken.

Activiteiten die op de dagbesteding gedaan worden + leerlingvolgsysteem.

Je kind aanmelden

Zie je het zitten voor jouw kind om zich te ontwikkelen in de gezellige huiselijke sfeer bij ons huis?

Intakegesprek
Na ontvangst nemen wij contact met u op om een afspraak te maken voor het intakegesprek. In dit intakegesprek bepalen we samen wat een geschikte vorm van dagbesteding is voor jouw kind.

Actieve rol ouders en verzorgers

Als ouder kun je een actieve rol spelen bij Friends at Home: in de zin van overleggen en vergaderen, evalueren van de gang van zaken en het aanpassen van huisregels daar waar nodig. Ook wat betreft hand -en spandiensten, zoals incidenteel vervoer en klussen in en om het huis.

Doneren

Voor onze jongeren willen we een veilige huiselijke omgeving creëren waarin ze de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben maar waar ook uitdagingen en mogelijkheden zijn zichzelf verder te ontwikkelen en ontplooien. Daarvoor hebben we aantal projecten bepaald die bijdragen aan hun comfort, levensvreugde en ontwikkeling. U kunt ons het materiaal leveren, het totaalbedrag bekostigen of een gedeeltelijke financiële bijdrage doen.

We kunnen Stichting Friends At Home draaien dankzij de financiële bijdragen, donaties en schenkingen van particulieren, instellingen en bedrijven. Wilt u ons steunen? Dat kan op verschillende manieren.

Dit hebben we als eerste nodig:

Sporthoek € 3.000,-
100%
Snoezel- en gezellige woonkamer € 3.000,-
90%
Digibord € 4.000,-
5%
Word vriend € 100,- per jaar (100)
30%

Sponsors bedankt voor jullie bijdrage!

Rabobank
RabobankSamenwerking
Lees verder
Dit is een winst voor onze samenleving
JippieJoe
JippieJoeVriend
Lees verder
Goed voor de indicatiestelling
JOB
JOBVriend
Lees verder
Wij steunen Friends at Home vanwege hun prachtige initiatief
Rilas
RilasGeleverd traphek
Lees verder
Een veilig traphek mogelijk gemaakt door Rilas
MEDISED
MEDISEDSportkamer
Lees verder
.De sportkamer wordt realiteit
Fam. Treub
Fam. TreubVriend en adviseur
Lees verder
Wij steunen dit geweldige initiatief
Vorige
Volgende

Veelgestelde vragen

€ 158,- per dag (dagbesteding 9 uur)
€ 298,- per dag (inclusief dagbesteding en logeeropvang 24 uur)

Het is de afkorting voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen en bestaat uit een SO afdeling (tot 12 jaar) en een VSO afdeling (tot 18 jaar). Kinderen met een verstandelijke handicap/beperking of ernstige leerproblemen. Het IQ van deze kinderen ligt vaak tussen 20 en 50; in sommige gevallen ligt het IQ nog lager omdat de af te nemen toets beperkt kan worden afgenomen vanwege spraakgebrek en/of te weinig begripsvermogen. De klimopschool in Hilversum is een voorbeeld van een ZMLK school.

In deze vorm zoals Friends at Home is opgezet zijn er geen gelijke aanbieders. Wij zijn uniek in ons aanbod.

Bij Friends at Home is er meer individuele begeleiding dan bij traditionele dagbesteding. Dit zorgt voor een hogere leerprestaties en welzijn van de jongere.

Momenteel zijn er nog geen aanvragen in behandeling. Wij denken in de toekomst wel in aanmerking te komen voor gemeentelijke en landelijke overheidssubsidies. Voor een groot deel zijn we afhankelijk van donaties.

Wij verwachten dat we met een zestal cliënten een gezonde financiële dekking hebben. Dit betreft de inkomsten uit dagbesteding en logeeropvang. Tevens doen de bestuursleden een opstart donatie. Omdat de stichting een ANBI keurmerk heeft kunnen we onze financiering aanvullen met giften en donaties.

De kosten voor begeleiders zijn bij ons doorgaans hoger omdat we graag streven naar 1 op 1 begeleiding (1 op 2 is in de eerste instantie het doel). Op een zestal cliënten gaan we uit van drie begeleiders en een onderwijsassistent. Tevens krijgen we hulp van reguliere vrijwilligers.

 • twee bestuursleden
 • drie begeleiders (op een zestal cliënten)
 • een onderwijsassistent en vrijwilligers
 • een conciërge
 • een zorgadviseur
 • een zorgcommissie

De begeleiders hebben veel ervaring in het begeleiden van jongere. Ze hebben een HBO SPW/SPH opleiding, EHBO Certificaat en zijn gewend met verschillende verstandelijke beperkingen om te gaan. Na de invoering van de zogenaamde zorgzwaartepakketten (nu zorgprofielen genoemd), die beschrijven hoeveel zorg iemand nodig heeft, ligt de nadruk steeds meer op wat de cliënt wél kan en op welke gebieden hij of zij eventueel ondersteuning nodig heeft.

In het cliëntvolgsysteem is het zorgprofiel van de cliënt opgenomen; dit betreft de afspraken en doelen voor de cliënt. De voortgang en dagelijkse bezigheden worden hierin opgenomen en wordt gebruikt bij de evaluatiegesprekken met ouders/verzorgers en vertegenwoordigers.We kijken naar de ontwikkeling op het gebied van: Sociaal Emotionele ontwikkeling en welzijn, Praktische redzaamheden, Communicatie, LerenLeren, Motoriek en bewegen, op medisch gebied, risico’s, deelname aan activiteiten etc jaarlijks wordt dit besproken en getekend door mentor/curator/ouders.

We gaan graag met elkaar in overleg over beschikbare dagen. Op dit moment (juni 2022) is er nog geen wachtlijst.

Uiteraard niet. Onze begeleiders verschonen rustig, discreet en zorgen voor een goed hygiëne. (Doordat we in ons intakegesprek vaststellen welke zorg nodig is, kunnen we aanvullen en begrijpen dat we ook jongere hebben die niet zindelijk zijn.)

Tijdens het intake gesprek vernemen wij graag meer hierover. Indien we denken uw kind niet passend te vinden of verwachten dat door dit gedrag de rustige en veilige omgeving van cliënten en personeel in gevaar komt, dan is Friends at Home wellicht niet de beste plek voor uw kind.

Uiteraard niet. Onze begeleiders hebben kennis, ervaring en inzicht in mensen met epilepsie.

Tijdens het intake gesprek vernemen wij graag meer hierover. Indien we denken uw kind niet passend te vinden, of verwachten dat door dit gedrag de rustige en veilige omgeving van cliënten en personeel in het geding komt, dan is Friends at Home wellicht niet de beste plek voor uw kind.

Uw bijdrage en opname in ons donateursbestand
Hartelijk dank voor uw donatie en automatisch wordt u vriend van Stichting Friends at Home, dan vieren we graag met u het leven en nodigen we u jaarlijks uit op één van onze BBQ-s of feesten.

Daarnaast nemen wij u graag op in ons bestand en wordt u op de hoogte gebracht van de vorderingen en wat uw donatie voor ons heeft betekend. Door middel van de nieuwsbrief aan u gericht geven we inzage in de vorderingen en behaalde doelen. Tevens updaten we regelmatig onze website waarin u onder het kopje donaties uw giften en bestedingen kunt raadplegen

Ja, dat kan in het zorgplan worden opgenomen en wordt besproken in de zorgcommissie.

Vijf dagen per week dagbesteding en vijf dagen per week logeeropvang. Een weekendopvang is bespreekbaar.

De zorgadviseur geeft de ouders advies m.b.t. zorg en ondersteuning dat kan worden ingekocht met een persoonsgebonden budget (pgb). Of u krijgt zorg en ondersteuning in natura: de instelling levert dan de zorg. Het kan gaan om:

 • Wmo-ondersteuning: hulp in het dagelijks leven
 • langdurige zorg thuis (Wlz): dit kan alleen als u 24 uur per dag zorg of toezicht nodig heeft
 • Wajong uitkering en eventuele eigen bijdrage ouder, wettelijke vertegenwoordiger, mentor/curator/bewindvoering

Je kind aanmelden

Zie je het zitten voor jouw kind om zich te ontwikkelen in de gezellige huiselijke sfeer bij ons huis? Aanmelden kun je met onderstaand formulier. Na ontvangst nemen wij contact met u op om een afspraak te maken voor een intakegesprek. In dit gesprek bepalen we samen wat een geschikte vorm van dagbesteding is voor jouw kind.

Stap 1: Intakegesprek
Eerst wordt er een telefonische afspraak gemaakt met de ouders/vertegenwoordigers, eventueel gevolgd door een persoonlijk gesprek met de coördinator.

Stap 2: Profielschets
Daarna vullen de ouders/vertegenwoordigers een aanmeldformulier met profielschets van de kandidaat-jongere in.

Stap 3: Commissie Zorg
De inhoud van dat aanmeldformulier wordt besproken door de Commissie “Zorg”.

Stap 4: Besluit
De Commissie “Zorg” besluit of de kandidaat-jongere aansluit bij de zorg-mogelijkheden en andere jongeren van Friends at Home.

Stap 5: Overeenkomst
Is het besluit positief, dan wordt het overeenkomstformulier ingevuld en ondertekend door ouders/verzorgers van de jonger.

Stap 6: Financiële bijdrage
Door het ondertekenen van die overeenkomst gaan zij akkoord met het doen van de eenmalige financiële bijdrage en deelname aan de gezamenlijke spaarregeling.

error: Content is protected !!